شوش از فضا

خانه

درباره شوش اماکن زيارتي و ديدني تاريخ شوش پژوهش ها خانه

عکسهاي ماهواره اي از منطقه خوزستان و شوش باستاني

نقشه مکان يابي : در اينجا موقعيت شوش و آشور در پهنه رشته کوه زاگرس مشخص شده است. جلگه خوزستان و خليج فارس به خوبي مشخص است.

 

   در اينجا منطقه ايلام باستان و شوش در کادر قرمز رنگ مشخص شده است. موقعيت تپه سيلک کاشان به عنوان قطب باستاني در آن سوي زاگرس مشخص شده است.

 

موقعيت شوش درميان فلات رسوبی خوزستان، دشتی ميان خليج فارس و دامنه های زاگرس.

 

اکنون موقعيت شوش که با کادر قرمز مشخص شده است در کنار رودخانه شاوور و بين رودهای بزرگ دز و کرخه مشخص است.

(دقت 30 متر)

       بخش بزرگ شده ای از تصوير قبل به همراه نشان دادن قسمتهای قابل تشخيص روی عکس قلعه فرانسوی ها وشهر شاهی و شهر پيشه وران و کاخ آپادانا و کاخ داريوش.

 

عکس سياه و سفيد پانکروماتيک از مرکز شوش با دشت سيلابی پر پيچ و خم کرخه.(دقت 10 متر)

 

نسخه ديجيتالی ارتقا يافته با انتخاب لبه ها و طرح مختصر مرزها.

توضيح: عکسهای ارايه شده از ماهواره Landsat تحت حمايت NASA تهيه شده است.

 

تماس با ما اطلاعات عمومي تاريخي آلبوم تصاوير چغازنبيل کليپ هاي هنري

© خورشيد آبي Design : Hadi Mehrabi                                                            Copyright 2005 bluesun