آلبوم تصاوير

خانه

درباره شوش اماکن زيارتي و ديدني تاريخ شوش پژوهش ها خانه

Click to Enlarge چغازنبيل در شب برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد چغازنبيل برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد قلعه فرانسوی ها برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد چغازنبيل
برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد نمای بازسازی شده آپادانا برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد لوح حمورابی برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد سکه ايلامی برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد حرم دانيال نبی (ع)
برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد گنبد مقبره دانيال(ع) برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد مجسمه داريوش برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد چغازنبيل برای بزرگتر دیدن تصوير روی آن کليک کنيد کاشی های لعاب دار

صفحه بعد آخرين صفحه